Profesionálne Čistenie Rozvodov Vykurovania a Vody

Technické vybavenie

REMS MULTI-PUSH SLW

REMS MULTI-PUSH SLW

Rozvody vykurovania – Čistenie a ochrana

Denne sa stretávame s rôznymi problémami s nefunkčným alebo nedostatočným vykurovaním. Problém môže byť zanesené potrubie. Upchaté a zarastené potrubie, bráni plnohodnotnému prevodu tepla z kúrenárskych zariadení do priestoru. Týmto ročne stratíme niekoľko percent tepelnej energie, čo sa odzrkadľuje nielen zvýšením vykurovaním, ale samozrejme aj na našej faktúre za tepelné energie. Je v podstate jedno z akého materiálu potrubie je, každé sa časom zanáša nečistotami. Nezabúdajte teda tiež na čistenie rozvodov kúrenia, ktoré radi vyčistíme, či už u vás doma alebo vo firme.

Ak vykurovanie nefunguje podľa očakávania, alebo ste spozorovali jednu z nižšie uvedených problémov, rozhodne by ste mali nechať vyčistiť rozvody vykurovania.

 • Vykurovacie zariadenie má znížený výkon ( nedodáva maximálnu teplotu)
 • Jedna miestnosť kúri viac ako druhá
 • Máte studené podlahové kúrenie
 • Termohlavice, odvzdušňovacie ventily alebo armatúry systému sú nefunkčné
 • Vo vykurovacích telesách v radiátoroch sa nachádzajú usadeniny
 • Pri zanášaní kotľov, ventilov alebo iných častí rozvodu
 • Pri zanášaní rozvodov podlahového vykurovania
 • Ak od posledného čistenia prebehlo viac ako 3 roky

Na vykurovacie rozvody sa napojí zariadenie REMS MULTI-PUSH, ktorá impulzným dodávaním pitnej vody a vzduchu začína preplachovanie, až kým systém nie je úplne vyčistený. Voda z rozvodov s nečistotami smeruje priamo do kanalizácie. V prípade, že je rozvod potrubia extrémne zanesený, na čistenie okrem vody sa používa  aj určité množstvo chemickej látky , ktorá rozpúšťa extrémne zanesené nečistoty a tie sa potom vyplavujú s vodou von. Po čistení rozvodov kúrenia je možné  potrubia napustiť ochrannou látkou, ktorá zabráni ďalšiemu usádzaniu. Naodovzdané práce sa vystavý protokol, ktorý obsahuje :

 • protokol o čistení a dezinfekcii
 • protokol o tlakovej skúške
 • meranie výstupnej teploty a meranie teploty radiátorov

Vyčistením rozvodov vykurovania Vám prináša veľa benefitov a tiež môže vyriešiť veľa problémov.  Už od prvého dňa pocítite zvýšenú efektivitu vykurovacích zariadení, jednotky  budú znova fungovať s maximálnou efektivitou a odovzdávať  maximálnu možnú teplotu. Okolie sa tak vykúri oveľa skôr. Náklady na vykurovanie sa môžu znížiť až o 25%,  samozrejme podľa miery zanášania a straty efektivity pred čistením. Každopádne po čistení vykurovacie zariadenia budú fungovať ako nové a ušetria Vám nemalé peniaze na prevádzkových nákladoch. V neposlednom rade čistenie predĺži životnosť vykurovacích zariadení.

 • Zvýši sa efektivity vykurovacích telies
 • Miestnosti sa vykúria rovnomerne a oveľa skôr
 • Prevádzkové náklady sa môžu znížiť až o 25%
 • Predĺži sa životnosť vykurovacích zariadení
 • Úspora peňazí

Sú prípady keď čistenie vykurovacích systémov sa neodporúča. Väčšinou sa jedná o veľmi staré systémy a zariadenia, u ktorých  by čistenie mohlo spôsobiť viac škôd ako benefitov. Ako napríklad :

 • Ústredné kúrenie s otvoreným rozvodom
 • Staré vykurovacie systémy s kovovými rozvodmi a plechovými radiátormi

Poznámka: Čistenie týchto systémov je tiež možné, ale musí tomu predchádzať dôkladná obhliadka a konzultácia s našimi odborníkmi.

Stačí nás pustiť do objektu, ukázať nám prípadné problémy a o ostatné sa už postaráme. Rozvody a zariadenia vyčistíme a vrátime do pôvodného stavu. Počas čistenia musia byť sprístupnené všetky vykurovacie jednotky, rozvody, rozdeľovače aj kotol.

Pre správne fungovanie vykurovania je potrebné pravidelné čistenie kúrenárskych rozvodov. Čistenie Vám ušetrí peniaze, zvýši účinnosť a predĺži životnosť vykurovania!

Rozvody pitnej vody – Čistenie a dezinfekcia

Kvalita vôd na Slovensku je veľmi vysoká, žiaľ rozvody, z ktorých tú vodu pijeme sú často v dezolátnom stave. Pritom čistenie potrubia nie je služba ktorá stojí veľa peňazí, ale aj napriek tomu je často zanedbávaná. Ak chceme piť ozajstnú „pitnú“ vodu, preventívne čistenie a dezinfekciu by sme mali vykonať aspoň raz za 5 rokov. Zabránime tak trvalému usádzaniu nečistôt a upchatiu nášich rozvodov.

 • Znížený prietok vody na niektorých vodovodných batériách
 • Objavujú sa rôzne nečistoty v potrubí (kal, piesok, sfarbenie)
 • Zmenená chuť, alebo zápach vody z vodovodu
 • Často sa upchávajú batérie a rohové ventily
 • Na batériách sú usadeniny vodného kameňa
 • Nová inštalácia rozvodov – Dezinfekcia

Čistenie: Pri čistení potrubia je mnohokrát potrebné použiť rôzne metódy v závislosti od stavu potrubia. Začíname preplachom potrubia vysokým prietokom. V závislosti od potreby sa do vody mieša vzduch, ktorý vytvára jemné tlakové rázy, ktorými pomaly obrusuje mechanické nečistoty vodného kameňa a hrdze čím postupne prietok zvyšuje.  

Dezinfekcia: Pre samotnú dezinfekciu potrubia je potrebné natlakovať do vašich rozvodov vody dezinfekčný prostriedok. Najčastejšie sa to robí buď hneď za vodomerom na začiatku odberného miesta, alebo hneď za čerpadlom ak sa jedná o studničnú vodu. Robíme to špeciálnym zariadením REMS Multi Push. Toto zariadenie natlačí dezinfekčný prostriedok do všetkých rozvodov vody. V prípade studničnej vody sa odporúča dezinfekcia aj samotnej studne.

Čistením a dezinfekciou rozvodov pitnej vody zabezpečíte pre seba aj pre svoju rodinu čistú a bezpečnú vodu, ktorú môžete používať bez strachu. Po vyčistení a dezinfekcii potrubia môžete ušetriť často až stovky eur za balenú vodu.

 Zvýšenie prietoku vody

 • Voda bude čistá , bez zápachu a usadenín
 • Rozvod bude zbavený nebezpečných baktérií
 • Zvýši sa životnosť vodovodných batérií
 • Vystavenie protokolu o čistení a dezinfekcii
 • Úspora peňazí na balenej vode

Poznámka : Aby sme predišli ďalšiemu usádzaniu nečistôt v potrubí, po vyčistení a dezinfekcií sa odporúča inštalácia mechanickej filtrácie.  Tieto filtre zachytia 90% nečistôt a pomáhajú tak chrániť vaše vodovodné potrubie dlhodobo.

Sú prípady keď čistenie vykurovacích systémov sa neodporúča. Väčšinou sa jedná o veľmi staré systémy a zariadenia, u ktorých  by čistenie mohlo spôsobiť viac škôd ako benefitov. Ako napríklad :

 • Ústredné kúrenie s otvoreným rozvodom
 • Staré vykurovacie systémy s kovovými rozvodmi a plechovými radiátormi

Poznámka: Čistenie týchto systémov je tiež možné, ale musí tomu predchádzať dôkladná obhliadka a konzultácia s našimi odborníkmi.

Stačí nás pustiť do objektu, ukázať nám aký je problém a o ostatné sa už postaráme. Rozvod vyčistíme a vrátime do pôvodného stavu. Počas čistenia musia byť sprístupnené všetky kohútiky a prívod vody do budovy.

Čistenie a dezinfekcia Vám zabezpečí čistú a bezpečnú pitnú vodu a ušetrí peniaze za balenú vodu!

Každá cenová kalkulácia sa pripravuje individuálne na základe požiadaviek zadávateľa, vo väčšine prípadov do 24 hodín po odoslaní dopytu.
Cenovú ponuku, odborné poradenstvo a obhliadku získavate od nás ZADARMO!