Jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie je technológia ktorou dokážeme vytvoriť otvory na miestach kde sekanie nie je možné, alebo potrebujeme vytvoriť presné a symetrické otvory. Touto technológiou dokážeme vytvoriť napríklad otvory pre technologické prestupy do železobetónových konštrukcií.

Vŕtanie sa vykonáva špeciálnou vŕtacou technikou s vrtákmi ktorých korunky sú opatrené diamantovým segmentom. Použitím tejto špeciálnej techniky dokážeme zhotoviť presné otvory požadovanej hĺbky a priemeru. Vŕtanie je možné prakticky do akéhokoľvek materiálu ako napríklad betón, železobetón, monolit, murivo, skala. Vyvŕtaný otvor je presný, hladký a ihneď použiteľný. Počas práce vzniká minimálny odpad, vo väčšine prípadov v jednom kuse – v podobe valca.

 • Vŕtanie do muriva, betónu, železobetónu, kameňa
 • Vŕtanie zvislo, kolmo aj pod uhlom
 • Vŕtanie bez vibrácií – netvoria sa praskliny na murive
 • Minimálny odpad
 • Nemecká vŕtacia technika REMS

Cenník

Priemer

Murivo/cm hĺbky

Betón/cm hĺbky

Železobetón/cm hĺbky

    

20-30

0,50

0,70

0,81

30-50

0,60

0,84

0,97

50-80

0,70

0,98

1,13

80-100

0,85

1,19

1,37

100-120

1,00

1,40

1,61

120-130

1,15

1,61

1,85

130-140

1,20

1,68

1,93

140-150

1,25

1,75

2,01

150-170

1,30

1,82

2,09

170-190

1,50

2,10

2,42

190-200

1,70

2,38

2,74

200-225

1,90

2,66

3,06

225-250

2,00

2,80

3,22

250-300

2,10

2,94

3,38

 

Doplnkové ceny :

     
      

Kotva 1ks

   

1,2€/kus

 

Ručné vrtanie do priemeru 150mm bez kotvenia

 

+50%

 

Šikmé vrtanie príplatok

  

+10%

 

Vrtanie do stropu

   

+25%

 

Vrtanie na sucho príplatok

  

+25%

 

Zachytenie chladiacej vody príplatok

  

+15%

 

Doprava

   

0,5€/km

 

Vrtanie vo výške nad 150cm príplatok

  

+15%

 

Použitie vlastnej elektrocentrály

  

8,8€/hod

 

Použitie vlastnej nádoby na vodu

  

16,5€/deň

Vrt Hlbší než 40cm príplatok

  

+15%

 

Pri väčšom obsahu železa sa cena zvýši o 10 Eur/cm2 plochy rezu

10€/cm2

 

Pri Vrtaní nad 40cm hĺbky pripočítame na pracovníka za vyťahovanie a vysekávanie jadra

15€/hod

 

Zakrývanie a ochrana ostatných plôch proti prachu, alebo vode

15€/hod

 

Nad výškou vrtu 150cm objednávateľ zabezpečí plošinu, alebo lešenie

  

Prestoje nezavinené našou spoločnosťou

 

10€/hod/pracovník

Poznámky :

 1.  Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za prípadné statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov
 2. Pri používaní technológie nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného materiálu ako aj blízkeho okolia, preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať
 3. Za škody spôsobené vŕtaním (poškodenie inštalácií, statiky, konštrukcie, atď.) zodpovedá v plnej miere objednávateľ
 4. V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého stavebného odpadu, odpad ostáva majetkom objednávateľa
 5. Pri malom rozsahu prác, minimálna účtovaná suma je 70,-€ + Dopravné náklady
 6. Zrušenie alebo presunutie termínu prác je možné najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom realizácie, inak budú účtované storno poplatky vo výške 30% z výšky objemu prác, vypočítanej na základe predbežnej cenovej ponuky.

Každá cenová kalkulácia sa pripravuje individuálne na základe požiadaviek zadávateľa, vo väčšine prípadov do 24 hodín po odoslaní dopytu.
Cenovú ponuku, odborné poradenstvo a obhliadku získavate od nás ZADARMO!